BLOGGER KITCHEN 1.4


vectr.com

klik!

O stronie


Design software shouldn’t bring people a sense of struggle, yet that’s exactly how the troublesome design software we grew up on made us feel. With their incredibly steep learning curve and counter-intuitive tools, they would deter our potential as designers rather than helping us to unleash it.

We’ve all been there, and the frustration of having your creativity constricted by bad software can be overwhelming.

At Vectr, we know design connects people - we’ve experienced it firsthand - and we believe everyone should experience the almost indescribable feeling that comes from expressing your creative freedom through art and design. This belief drives everything we do.

źródło: vectr.com

Oprogramowania do projektowania nie powinny kojarzyć się ludziom z walką, jednak problematyczne oprogramowania, na których wyrośliśmy, sprawiają, że właśnie tak się czujemy. Z ich niesamowicie stromą krzywą uczenia się i nieintuicyjnymi narzędziami, raczej hamują nasz potencjał jako projektantów niż pozwalają nam go wyzwolić.

Wszyscy tam byliśmy, a frustracja wywołana spętaniem naszej kreatywności przez złe oprogramowanie może być przytłaczająca.

W Vectr wiemy, że projekt łączy ludzi - doświadczyliśmy tego z pierwszej ręki - i wierzymy, że wszyscy powinni doświadczyć tego najbardziej niesamowitego uczucia, które przychodzi wraz z wyrażeniem swojej twórczej wolności poprzez sztukę i projekt. Ta wiara napędza wszystko, co robimy.Vectr jest platformą, którą polecam nie bez powodu. Charakteryzuje ją prostota i intuicyjność, które bardzo cenię. Vectr pozwala tworzyć te najmniej skomplikowane, jak i bardziej złożone grafiki. Jednocześnie jest to proces mało stresujący i krótki.
Dla mnie, laika w kwestiach komputerowych, a co tu dopiero mówić o grafikach, jest to świetna alternatywa wobec Canvy - płynniejsza w obsłudze i oferująca trochę inny, ale nie gorszy, wachlarz możliwości.

Vectr oferuje również cały zestaw tutoriali, które dodatkowo ułatwiają użycie - są napisane prostym, zrozumiałym językiem i przeprowadzają użytkownika przez kolejne stopnie wtajemniczenia.


TUTORIALS


wattpad.com


klik!

Wattpad, the global multiplatform entertainment company for original stories, transforms how the world discovers, creates, and engages with stories. Since 2006, it has offered a completely social experience where people everywhere can participate and collaborate on content through comments, messages, and multimedia. Today, Wattpad connects a community of over 45 million people around the world through serialized stories about the things they love. As home to millions of fresh voices and fans who share culturally relevant stories based on local trends and current events, Wattpad has unique pop culture insights in virtually every market around the world. Wattpad Studios co-produces stories for film, television, digital, and print, to radically transform the way the entertainment industry sources and produces content. Wattpad Brand Solutions offers new and integrated ways for brands to build deep engagement with consumers. The company is proudly based in Toronto, Canada. 

źródło: wattpad.com

Wattpad, światowa, wieloplatformowa firma świadcząca usługi w zakresie rozrywki, jaką zapewniają oryginalne historie, zmieniła sposób, w jaki świat odkrywa, tworzy i przyjmuje opowieści. Od 2006 roku oferuje doświadczenie społeczne,w którym ludzie mogą uczestniczyć z każdego miejsca na świecie i współpracować nad treściami poprzez komentarze, wiadomości i multimedia. Dzisiaj Wattpad łączy społeczność ponad 45 milionów ludzi dookoła świata poprzez publikowane historie o rzeczach, które kochają. Jako dom dla miliona świeżych głosów i fanów, którzy dzielą się historiami ze swojego kręgu kulturowego bazującymi na lokalnych trendach i obecnych wydarzeniach, Wattpad posiada unikalny, pop-kulturowy wgląd we właściwie każdy rynek na świecie. Wattpad Studios współprodukuje fabuły do filmów, telewizji, cyfrowe i papierowe, by radykalnie przetransformować sposób, w jaki źródła rynku rozrywkowego i reżyserowie zadowalają odbiorców. Wattpad Brand Solutions oferuje nowe i zintegrowane sposoby dla marek, by zbudować głębokie połączenie z konsumentami. Firma jest dumnie ulokowana w Toronto, w Kanadzie.Z Wattpad korzystam już bardzo długo. Jak na każdym portalu o takiej tematyce wiele jest tam historii, które wymagają doszlifowania, ale można również znaleźć opowiadania, a czasem pełnowymiarowe książki, od których trudno się oderwać. Wattpad pełen jest kreatywności i niebanalnych pomysłów, które w końcu znalazły ujście. Bez wątpienia na blogu pojawi się osobny post właśnie o tym portalu.

storylineonline.net


klik!

O stronie


Reading to children has been repeatedly shown to improve their reading, writing and communication skills, logical thinking, concentration and general academic aptitude… as well as inspire a love of reading.  The SAG-AFTRA Foundation’s children’s literacy website, Storyline Online, streams imaginatively produced videos featuring celebrated actors including Kevin Costner, Rita Moreno, Annette Bening, James Earl Jones, Elijah Wood, Hector Elizondo, and Betty White reading children’s books alongside creatively produced illustrations, helping to inspire a love of reading in children.
Storyline Online receives over 100 million views annually.
For each book, supplemental curriculum developed by a literacy specialist is provided, aiming to strengthen comprehension and verbal and written skills for English-language learners worldwide.  Many teachers play SAG-AFTRA Foundation’s Storyline Online videos for their students. Doctors and nurses play Storyline Online videos for children in hospitals. And parents and children around the world watch Storyline Online videos millions of times every month
Wielokrotnie dowiedziono, że czytanie dzieciom rozwija u nich umiejętności czytania, pisania i komunikacji, logicznego myślenia, koncentracji i ogólną zdolność uczenia się... jak również inspiruje miłość do czytania. Strona internetowa z dziecięcą literaturą przynależąca do SAG-AFTRA Foundation's, Storyline Online, wypuszcza wymyślnie wyprodukowane videa przedstawiające słynnych aktorów, takich jak Kevin Costner, Rita Moreno, Annette Bening, James Earl Jones, Elijah Wood, Hector Elizondo i Betty White, którzy czytają książki dla dzieci ozdobione kreatywnymi ilustracjami, które pomogą pobudzić miłość do czytania u dzieci.

Storyline Online rocznie odnotowuje ponad 100 milionów wejść.

Każda z książek ma zapewniony uzupełniający program stworzony przez lekarzy mający na celu wzmocnić zrozumienie, a także werbalne i pisemne umiejętności z języka angielskiego u uczniów na całym świecie. Wielu nauczycieli puszcza filmy ze Storyline Online swoim podopiecznym. Doktorzy i pielęgniarki puszczają filmy ze Storyline Online dzieciom w szpitalach. Rodzice i dzieci na całym świecie oglądają filmy ze Storyline Online milion razy każdego miesiąca.
Storyline Online to portal zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. 
Słuchając lektorów i czytając napisy nie tylko poznajemy ciekawe bajki, które następnie będziemy mogli przekazać swoim dzieciom, ale również rozwijamy znajomość języka angielskiego.
Słówka samoistnie zapisują się w naszej pamięci.
Jest to również świetna rozrywka dla najmłodszych, którzy wiedzę chłoną jak gąbki. W ten sposób już od najmłodszych lat mogą zaznajamiać się z obcym językiem.

Enjoy!

Kryśka

CONVERSATION

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Back
to top